Projektový den – Veletrh jednoduchých strojů v 5.A

Dne 24.6. jsme my, třída 5.A, představili naše modely jednoduchých strojů. Inspirovali jsme se učivem z přírodovědy a pracovali jsme ve skupinkách, které jsme si sami zvolili. Pracovali jsme tři týdny, za tu dobu jsme vytvořili krásné modely a prezentace (v některých případech Celý článek