Prevence rizikového chování 5., 6. a 8. ročník

Dne 23. 9. 2016 navštívili naší školu lektoři Městské policie hl. m. Prahy s programem prevence rizikového chování Drogy I. – pro žáky 5. ročníku. Seznámili žáky s problematikou závislostí a jejich nežádoucích vlivů, zaměřeno především na tzv. legální drogy – tabák, alkohol, léky…