Družina ve vikýřích

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 děti z družiny šest a osm navštívily již v minulosti tolik oblíbenou interaktivní výstavu Magické vikýře PLAY v Malostranské besedě. Jak už samotný název výstavy napovídá, nejednalo se o pouhé obdivování vystavených exponátů. Prostor připomínal dětské hřiště plné roztodivných zvukových, Celý článek