Zákaz kouření na školním hřišti

Vážení návštěvníci školního hřiště,
vezměte prosím na vědomí, že dle školského zákona je zakázáno kouřit na území České republiky ve všech školních budovách a na všech školních pozemcích.

Jakoukoliv výjimku zákon nedefinuje, zákaz kouření tedy platí i pro zákazníky stánku s občerstvením. Správce hřiště byl poučen, aby v případě, že zjistí jednání, které je v rozporu s níže uvedeným zákonem, vykázal dotčené osoby z areálu školy. Nebude-li na takovou výzvu porušující návštěvník adekvátně reagovat, uvědomí správce hřiště v souladu s citovaným zákonem hlídku Policie ČR či místní Městské policie.
1p1030870_800
Níže citujeme příslušné odstavce školského zákona, na jehož porušování v areálu školního hřiště upozornilo v uplynulém týdnu několik rodičů.

Citace: § 8 odst. 1 a 2 – „Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.“ Za vnitřní prostory škol a školských zařízení lze považovat veškeré budovy náležející k těmto subjektům a za vnější prostory příslušné pozemky tvořící areál uvedených zařízení (zahrada, hřiště apod.).

Paragraf 9 odst. 2 stanoví, že nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.