Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy
Základní škola Glowackého je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm a školní družinou. Od roku 2001- 2002 je školou s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V současné chvíli školu navštěvuje 582 žáků. Škola se nachází v klidném prostředí na okraji bohnického sídliště. Zčásti je obklopena řadovými rodinnými domy a její rozsáhlý areál je plný zeleně.

Vybavení školy
Škola má několik odborných učeben. Nejnovějšími jsou učebna informatiky a multimediální učebna. Dále jsou zde učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy, dílna, cvičná kuchyňka, žákovská a učitelská knihovna, dvě tělocvičny a školní divadlo. Pedagogové mají nově vybavenou sborovnu s veškerým potřebným vybavením pro pedagogickou činnost i pro relaxaci. Škola má zřízenu moderní gigabitovou počítačovou síť s připojením na internet s fullduplexní rychlostí více než 200 Mbit/s a plně dostupnou Wi-Fi (2,4 Ghz a 5 Ghz) po celém objektu.

Třídy jsou vybaveny stavitelnými židlemi i lavicemi. Školní chodby byly zútulněny a vymalovány pastelovými barvami, je zde velké množství okrasných rostlin a jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi našich žáků. V roce 2009 byla školní budova zateplena, byla vyměněna všechna okna. Škola tím získala nový, modernější háv. Přilehlý sportovní areál se postupně opravuje. Bylo zbudováno velké fotbalové hřiště s umělým povrchem s využitím na fotbal, malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis a házenou. V roce 2010 byla zrekonstruována běžecká dráha s umělým povrchem kolem hřiště i rovinkou na 100 m s doskočištěm pro skok daleký. Velké dopravní hřiště je využíváno žáky všech škol  v Praze 8. Výuka je zajišťována pracovníky městské policie. Celý areál je veřejně přístupný pro děti i dospělé nejen z blízkého okolí. Školní družina má své třídy vybavené pro odpolední zájmovou činnost. Každá třída má též východ do školní zahrady, kterou plánujeme v nejbližší době pro děti zútulnit. Ve školní kuchyni je zaveden objednávkový systém a vaří se dvě jídla. Celá školní kuchyně byla kompletně zrekonstruována a má zcela nové vybavení.

Pedagogický sbor, výchovné a vzdělávací činnosti
Ve škole pracuje 31 kvalifikovaných učitelů, 10 vychovatelů školní družiny, metodička prevence, která vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (rizikového chování), a výchovný poradce, který řeší jak výchovné problémy žáků, tak jim také pomáhá nalézt svou profesní orientaci v devátém ročníku. Správce ICT kontroluje chod celé počítačové sítě.

Jedním z cílů výchovně vzdělávacího systému školy je také připravit žáky na přechod na víceletá gymnázia, a to jak po absolvování pátého, tak i sedmého ročníku. Žákům se studijními předpoklady nabízíme jednak výuku druhého cizího jazyka a jednak jim poskytujeme možnost přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Jako škola s rozšířenou výukou informatiky poskytujeme všem žákům od šestého ročníku možnost výrazného růstu v této oblasti.

komentář u “Charakteristika školy

  1. Kdo byl Glowacký jehož jméno máte v názvu školy díky předem za odpověď Evžen Křížek-Fehrer Smíchovský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.