Dopravní hřiště

OTEVÍRACÍ DOBA 
Pondělí až pátek

školní výuka 8.00–13.00
pro veřejnost 13.00–18.00 (19.00) dle počasí
Sobota a neděle
pro veřejnost 10.00–18.00 (20.00) dle počasí

KONTAKT NA SPRÁVCE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Miloš Tyl
tel.: 602 203 502
e-mail: tyl@sespha8.cz

KONTAKT NA SPRÁVCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
František Uldrych
tel.: 603 246 517
e-mail: uldrych@glowackeho.cz

ORGANIZACE VÝUKY
Harmonogram výuky základních a mateřských škol

KONTAKT NA NÁJEMCE STÁNKU S OBČERSTVENÍM
tel.: 724 717 548
webové stránky: www.cafebartop.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení návštěvníci školního hřiště,
vezměte prosím na vědomí, že dle školského zákona je zakázáno kouřit na území České republiky ve všech školních budovách a na všech školních pozemcích. Jakoukoliv výjimku zákon nedefinuje, zákaz kouření tedy platí i pro zákazníky stánku s občerstvením. Správce hřiště byl poučen, aby v případě, že zjistí jednání, které je v rozporu s níže uvedeným zákonem, vykázal dotčené osoby z areálu školy. Nebude-li na takovou výzvu porušující návštěvník adekvátně reagovat, uvědomí správce hřiště v souladu s citovaným zákonem hlídku Policie ČR či místní Městské policie.