Důležité termíny

Organizace školního roku 2017/2018

výuka v I.pololetí: od 4. 9. 2017 do 31.1.2018
výuka ve II.pololetí: od 1. 2. 2018 do 29.6.2018
Podzimní prázdniny: 26.10. a 27.10.2017
Vánoční prázdniny: od 23.12.2017(so) do 2.1.2018(út)
Pololetní prázdniny: 02.02.2018
Jarní prázdniny: od 12.2.2018 do 16.2.2018
Velikonoční prázdniny: 29.3.2018 (30.3. a 2.4. státní svátky)
Letní prázdniny: od 2.7.2018 do 31.8.2018
Ředitelské volno: 23.-25.10.2017 a dále dle potřeby
Třídní schůzky:
I.stupeň- 18.00 hod. 11.09.2017 (1.-5. ročník) 13.11.2017 09.04.2018
II.stupeň- 18.30 hod. 11.09.2017 13.11.2017 09.04.2018
Pedagogické rady:
30.08.2017 11.11.2017 22.01.2018 09.04.2018 25.06.2018
Jazykový a poznávací pobyt do zahraničí pro žáky 5. až 9. ročníků:
jaro 2018
Adventní dílničky:
29.11.2017 od 16 – 19 hod.
Den otevřených dveří:
13.3.2018 od 8 – 17 hod.
Zápis do prvních tříd:
1. termín – 9.4.2018, 2. termín – 16.4.2018
Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků:
leden 2018
Dětský den
1.6.2018
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků:
11.6.2018 od 17 hod.
Loučení žáků devátých tříd
27.6.2018 ve 14 hod. na parníku, 29.6.2018 v 8.45 hod. ve škole
Školy v přírodě, školní výlety, exkurze:
dle plánu třídních učitelek/učitelů
Setkání ředitelky školy s žákovským parlamentem:
1x měsíčně nebo dle potřeby
Ochrana člověka za mimořádných událostí:
říjen 2017