Místní referendum – herny

1488223_693561430694208_746774806_nUsnesením Zastupitelstva městské části Praha 8  č. Usn ZMC 001/2014 ze dne 19. února 2014 bylo vyhlášeno místní referendum o otázce:
„Souhlasíte, aby městská část Praha 8,  z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů

uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území ?“ ANO/NE.

 

Datum konání referenda Sobota 12. dubna 2014 od 08.00 do 20.00 hodin

Právní úprava Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

Seznam oprávněných osob Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do Zastupitelstva MČ Praha 8 – státní občan ČR, který nejpozději 12. dubna 2014 dosáhne věku 18 let a má trvalý pobyt na území MČ Praha 8, popř. občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací okrsky Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení se shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků – na území MČ Praha 8  bude hlasování probíhat ve 108 hlasovacích okrscích.

Informační leták zde: referendum-A5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.