Noc s Andersenem 2017

V pátek 31. března 2017 se již podruhé na ZŠ Glowackého uskutečnila literární akce Noc s Andersenem, které se zúčastnili žáci šesti tříd z prvního i druhého stupně. Pro skupinu žáků z každé třídy byl připraven celovečerní program s přespáním v budově školy a to pod vedením pedagogů. V letošním školním roce byl program každé třídy zaměřen především na jedno literární dílo H. Ch. Andersena. Akce byla plná čtení, malování, získávání nových informací, sledování filmových adaptací a řešení tematických úkolů. To vše plně v kompetenci jednotlivých učitelů. Tuto akci žáci z jednotlivých tříd prožili následovně:

Třída 1. C:

Pro děti z této třídy si paní učitelka připravila program na téma pohádky Ošklivé káčátko. Po příchodu do třídy si děti nachystaly spacáky na spaní a program mohl začít. Nejprve děti shlédly pohádku Ošklivé káčátko. Potom hledali na připravených obrázcích rozdíly, skládali puzzle, kreslily obrázek a zahrály si hru „Najdi schovanou kačenku“. Za svoji snahu dostaly sladkou odměnu a na dobrou noc jim paní učitelka přečetla pohádku Ošklivé káčátko od H. CH. Andersena. Celé akce se zúčastnilo 10 dětí.

Třída 4. C:

Třídu 4. C provázela nocí s H. Ch. Andersenem pohádka Císařovy nové šaty. Žáci se nejdříve seznámili se stručným životopisem autora.  Dále poskládali z rozstříhaných slov několik pohádek tohoto autora a zkusili si nakreslit jeho portrét. V další části večera již v přítmí chodby školy hledali rozstříhaný text pohádky Císařovy nové šaty, který společnými silami poskládali ve správném pořadí. Pohádku si přečetli, popovídali si o ní a zhlédli ji. Žáci pracovali ve skupinkách a každá skupinka si v průběhu večera vytvořila jedno tablo s údaji o autorovi a s informacemi, se kterými ve skupinkách pracovali. V poslední části večera si žáci zkusili představit, jak by mohly takové císařské šaty vypadat a také si jedny takové zkusili z různých materiálů vytvořit. Večer jsme si zpříjemňovali dobrůtkami, smíchem a příjemnou atmosférou. Nakonec se všem špitálkům podařilo usnout a s dobrou náladou jsme se probudili i do dalšího dne.

Třída 5. A:

Pro žáky ze třídy 5. A byl již podruhé, tak jako v loňském roce připraven program vycházející rovněž z jednoho díla H. Ch. Andersena. Letošním tématem byla pohádka Děvčátko se zápalkami. Během večera se žáci seznámili s několika verzemi psaného příběhu a zhlédli i jeho filmovou adaptaci. V rámci programu děti řešily hned několik úkolů včetně skládání citátu, řešení hlavolamů ze sirek, luštění tematické tajenky apod. Kromě toho ve vzájemné spolupráci všech 18 zúčastněných žáků pracovalo na dvou literárně – výtvarných projektech, zaměřených právě na letošní pohádku, ale také na osobnost samotného autora. V závěru večera jsme si pak ještě přečetli poutavé informace ze života spisovatele, a to zejména z jeho dětství. Před usnutím si pak žáci ještě vyslechli pár souvisejících méně známých příběhů, jež tento dánský autor napsal. I přes smutný děj stěžejního příběhu letošní noci strávené ve třídě se celý večer sešel s příjemnou a dobrou náladou.

Třída 5. B:

Z 5. B se sešlo 9 účastníků. Na žáky čekala spousta různých aktivit. Od skládání střípků rozbitého zrcadla, přes povídání si o autorovi a jeho díle, po čtení pohádek a zhlédnutí Malé mořské víly ve filmové podobě. Celým večerem se pak nesla výroba výtvarné dekorace. To, že se debatovalo dlouho do noci, a to nejen o autorovi, je jasné 🙂

Třída 5. C:

Po příchodu do školy děti z 5. C sluply zásoby od maminek a kolem 19. hodiny začal náš program. Vyprávěli jsme si o Andersenovi a jeho díle. Potom jsme se zaměřili na Princeznu na hrášku. Z luštěnin vyrobily děti obrazy památného hrášku a mořské víly. Proběhla hra na princezny a prince a poté jsme si ustlali v tělocvičně. Po živých obrazech a tiché poště ulehly děti do spacáků. Dlouho do noci se ještě ozývalo šeptání, ale postupně všichni usnuli. Ráno jsme si ještě zasportovali a v 9 hodin program ukončili.

Třída 7. A:

A se (sice v malém počtu, ale přece) také zapojila do akce Noc s Andersenem. Celý večer jsme se zabývaly (byly jsme samé holky) pohádkou Křesadlo. Zjišťovaly jsme význam neznámých neobvyklých slov, luštily křížovku, která ověřila pozornost při čtení. Vytvořily jsme panel, kam jsme vlepily naše postřehy a obrázky k tématu. To šlo děvčatům moc dobře, s usínáním to bylo horší. Ráno jsme se ještě v klidu nasnídaly, zabalily spacáky a karimatky a s dobrou náladou se rozešly domů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.