Nová laboratoř chemie

Po prvním pololetí 2013/2014 jsme vešli do nově zrekonstruované učebny chemie.

Na první pohled se nám učebna všem moc zalíbila.

Jsou tu nejen nové lavice , ale také ve všech řadách je zavedeno umyvadlo,plyn a elektrický proud.

I naše práce v nové laboratoři má zcela nový charakter.

Ve vyučovacích hodinách všichni provádíme pokusy,které nám lépe umožňují osvojit si danou látku.

Mezi pěkné pokusy řadíme: přípravu vodíku s kyselinou chlórovodíkovou (HCl) se zinkem (Zn) a nejlepším efektem pro nás bylo ,,štěknutí“ vodíku. Neméně zajímavé bylo působení kyseliny sírové (H2SO4) na kostku cukru,celá postupně zčernala.

Věříme, že se nám nadále bude dobře pracovat a budeme s učebnou spokojeni.

Žákyně Haspeklová a Lukšíková z 8. A

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.