O našich moderních dějinách

Ve čtvrtek 28.11.2013 se žáci 9.A třídy zúčastnili akce k výuce dějepisu „Příběhy bezpráví -Měsíc filmu na školách“.. Nejprve jsme si promítli film o našich nejnovějších dějinách „České děti“, o jedné z organizací, které svými aktivitami pomohly k pádu komunistického režimu. Pak následovala beseda s pamětníkem PhDr. Jiřím Málkem z Konfederace politických vězňů, odpůrcem totality, který prošel komunistickými pracovními tábory v Jáchymově a Leopoldově. Děti zaujal vyprávěním osobních příběhů, ony zase jeho zajímavými dotazy.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.