Obecné informace

Provozní doba školní družiny platná od 1. září 2016
6:30 – 17:00

Vzhledem k provozu a činnosti ŠD si mohou rodiče vyzvednout děti

  • do 13:30
  •  v 15:00
  •  v 15:30
  •  od 16:00 do 17:00

Webové stránky školní družiny:

www.druzina-glowackeho.webgarden.cz