Prevence rizikového chování 5., 6. a 8. ročník

Dne 23. 9. 2016 navštívili naší školu lektoři Městské policie hl. m. Prahy s programem prevence rizikového chování Drogy I. – pro žáky 5. ročníku. Seznámili žáky s problematikou závislostí a jejich nežádoucích vlivů, zaměřeno především na tzv. legální drogy – tabák, alkohol, léky…

Nejzajímavější pro žáky bylo členění drog do třech základních kategorií z pohledu zákona a nebezpečnosti pro člověka a společnost. Tzn. drogy státem neřešené, státem tolerované a kategorii omamných a psychotropních látek zákonem zakázaných.

Žáci 6. ročníku měli program Šikana a násilí v dětských kolektivech. Šlo především o uvědomění si práva na osobní důstojnost pro každého bez výjimky, schopnost vcítění se do pocitů druhých, schopnost rozeznání projevů šikany atd.

Pro žáky 8. ročníku byl připraven program Drogy II. – drogy a zákon, který byl zaměřen na podrobné osvětlení návaznosti drogové kriminality na další druhy kriminality. Velký prostor byl věnován trestně právní odpovědnosti mladistvých ve vztahu k zneužívání OPL.

2 3 4 5 6 7

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.