Přijímací zkoušky nanečisto

Naše škola se rozhodla, aby zmírnila stres žáků a jejich rodičů z nastávajících povinných přijímacích zkoušek, že si uděláme ve škole přijímací zkoušky nanečisto. Tyto zkoušky budou obsahovat přesně ty listiny, které budou mít žáci u sebe při přijímacích zkouškách, takže se v nich naučí orientovat, a pak již nebudou muset být nervózní z toho, co kam zapsat, kde se podepsat atd.

Tudíž první testovací kolo z Matematiky proběhne v pondělí 23. 1. 2017, kde se žáci devátých tříd sejdou v jedné k tomu určené místnosti a přesně podle zadaných pravidel jim budeme simulovat přijímací zkoušku z Matematiky.

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby, bez kalkulačky!!! Doporučuje se černá propisovací tužka.

Toto vše zopakujeme ještě v únoru a v březnu. Na žádost žáků uděláme i přijímací zkoušky nanečisto z Českého jazyka.

Výsledky těchto testů budou pouze informativní pro žáky, jejich rodiče a i pro školu, v žádném případě nebudou zahrnuty do klasifikace v daném předmětu.

Věříme, že tím alespoň trochu zaženeme stres z „nových povinných přijímacích zkoušek“ a žáci budou připraveni předvést svůj maximální výkon.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.