Projekt Posilování pozitivních životních hodnot a postojů

Již od října probíhá na naší škole projekt primární prevence rizikového chování Posilování pozitivních životních hodnot a postojů pro žáky 4. až 9. ročníků. Celý obsah projektu je orientován pozitivně, tj. posiluje a upevňuje pozitivní hodnoty: zdravé vztahy v kolektivu, zdravé sebevědomí a pozitivní vztah k sobě samému, charakter a zdravý životní styl. 

wp_20161125_10_39_42_proCíle projektu jsou: upevnit a posílit pozitivní hodnoty a postoje u dětí a mládeže, posílit negativní postoje vůči drogám a závislostem a dalšímu rizikovému chování, rozšířit kompetence a schopnosti učitelů v primární prevenci rizikového chování, prohloubit spolupráci pedagogů a lektorů v rámci tohoto projektu, a tím zajistit větší efektivitu práce, posílit a upevnit u rizikových osob sociální kompetence a volní dovednosti, zvýšit informovanost rodičovské veřejnosti o rizikovém chování, možnostech prevence a příp. možnosti řešení krizových situací.