Základní informace

Základní informace

Na naší škole byla přípravná třída poprvé otevřena ve školním roce 2013/2014.

Co je záměrem přípravné třídy?

 • připravit děti k bezproblémovému zapojení do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě
 • předejít případným počátečním neúspěchům
 • objevení nadání, talentu a předností u dětí

Co je přínosem přípravné třídy?

 • děti se ve třídě plně adaptují na školu a připraví na vstup do první třídy
 • v průběhu školního roku si zlepšují s pomocí pedagoga své dovednosti
 • nižší počet dětí ve třídě umožňuje zabývat se dětmi individuálně podle jejich potřeb

Jak vypadá třída a prostředí pro děti?

 • je vybavená kvalitními didaktickými a učebními pomůckami, stavebnicemi, hračkami a interaktivní tabulí
 • děti mají poblíž své třídy sociální a hygienické zázemí
 • používají i další prostory školy – tělocvičnu, školní hřiště včetně dopravního hřiště, družinu.

Kdo děti učí?

 • vyučuje plně kvalifikovaný speciální pedagog

Jaká je organizace výchovného a vzdělávacího procesu?

 • vyučování je v integrovaných blocích rozpracováno do tematických celků
 • systém výuky je na začátku podobný režimu v mateřské školce, ale později přechází na volnější režim základní školy.
 • tematické bloky jsou kratší než běžná vyučovací hodina, která trvá 45 minut
 • rodiče mohou pro děti využít školní družinu i školní jídelnu
 • rodiče mohou pro děti využít mimoškolní volnočasové aktivity v zájmových kroužcích

Jaký mají děti režim? 

07:45 — 08:15 Individuální hra dětí
08:15 — 08:45 Komunikační činnosti v kruhu
08:45 — 09:00 Hygiena, svačina
09:00 — 09:40 Činnost I. Rozumová výchova a grafomotorika
09:40 — 10:00 Relaxace
10:00 — 10:40 Činnost II. výchovy dle rozvrhu (pohybové, hudební, výtvarné)
10:40 — 11:45 Relaxace, didaktické hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi dle osobních plánů

Kontaktní osoba

Pro další informace kontaktujte přímo vyučující přípravné třídy:
Mgr. Jana Jasanská – jana.jasanska@glowackeho.cz