Program primární prevence „Prevence agrese, násilí, šikany, kyberšikany, záškoláctví a vlivu sociálních skupin“

Programy k primární prevenci rizikového chování

Dne 13.10. se žáci třídy 5.A spolu se třídou 5.B zúčastnili v rámci primární prevence rizikového chování besedy s por. Bc. Janem Holubem. Beseda byla tentokrát věnována tématům k prevenci agrese, násilí, šikany, kyberšikany, záškoláctví a vlivu sociálních skupin. Poučné informace z okruhu osobní bezpečnosti a chování při kontaktu s cizími osobami byly současně doprovázeny popisem skutečných příběhů z reálného života.

0

Beseda v tento den proběhla rovněž ve třídě 3.A a 3.D  na téma osobní bezpečí, chování při kontaktu s cizími osobami, k prevenci agrese, násilí, šikany, kyberšikany a záškoláctví. A také v 8. a 9. ročníku proběhla beseda tentokrát o prevenci agrese, násilí, o šikaně, kyberšikaně a záškoláctví.

Dne 14. 10 se žáci 7. ročníku zúčastnili preventivního programu: Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Program vedla lektorka Karolina Kalinová (Sananim z. ú.). Žáci se aktivně zapojovali, diskutovali. Své nově získané vědomosti si mohli ověřit během závěrečné hry, kdy řešili různá modelová zadání.

1 2 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.