Projekt 5.B – DEN ZEMĚ

Světadílem se na rozdíl od kontinentu rozumí taková část pevniny, která má společný historický a geografický vývoj. Tedy například Eurasie je jeden kontinent, ale zároveň se jedná o dva světadíly – Evropu a Asii. Rozlišujeme  tedy 7 světadílů:

  • Afrika
  • Antarktida
  • Asie
  • Austrálie
  • Evropa
  • Jižní Amerika
  • Severní Amerika

Žáci se rozdělí podle světadílů, tedy přibližně po 4 do skupin. Každá skupina má za úkol zpracovat zajímavým způsobem informace o daném světadílu.

Zaměříme se na vodu, přírodní podmínky – rostliny a živočichy.

Cíl  –  žáci:

  • uvědomí si závažnost nedostatku nezávadné pitné vody ve světě
  • posuzují příčiny a důsledky nedostatku nezávadné pitné vody v konkrétních zemích nebo oblastech
  • navrhují řešení problému nedostatku pitné vody ve světě

Vyhodnocení :  21.4.2016

Po prezentaci budeme hlasovat a nejlepší projekt dostane odměnu.

Aktivita bude ohodnocena známkou.

Den Země – 22.4.

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

22.duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.

 

IMAG0806 IMAG0807 IMAG0808 IMAG0809 IMAG0810 IMAG0811 IMAG0812 IMAG0813 IMAG0814 IMAG0815 IMAG0816 IMAG0817 IMAG0818 IMAG0819 IMAG0820 IMAG0821 IMAG0822 IMAG0823 IMAG0824 IMAG0825 IMAG0826 IMAG0827 IMAG0828 IMAG0830 IMAG0832

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.