Volba nového člena Školské rady

V souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady navrhl přípravný výbor, aby se novým zástupcem rodičů ve školské radě stala od 1. 9. 2017 nově zvolená předsedkyně SRPŠ pí H. Böhmová. Na třídních schůzkách konaných dne 10. 4. 2017 proběhla v jednotlivých třídách formou hlasovacích lístků volba zástupce školy z řad rodičů do školské rady. Účast na těchto volbách dosáhla 75, 8 % a jednohlasně zvolila zástupkyní školské rady pí Böhmovou, která se své funkce ujme 1. 9. 2017.

Během měsíce září, či října nového školního roku bude svoláno pravidelné zasedání školské rady v novém složení, na kterém bude zvolen předseda školské rady na další volební období. O tomto jednání Vás budeme včas informovat.