Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (další vzdělávání pedagogických zaměstnanců) na 4. – 5. 5. 2017 pro žáky Základní školy Glowackého volné dny (ředitelské volno). Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny.

Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy, je zveřejněno na nástěnce školy a též je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.glowackeho.cz).

Mgr. Simona Škaloudová (ředitelka školy)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.