Volba nového předsedy SRPŠ

VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDY SRPŠ

Ve čtvrtek 6. 4. se v 17:00 sešli ve sborovně naší školy zástupci SRPŠ jednotlivých tříd na pravidelné schůzce, která se koná minimálně dvakrát během školního roku. Účast dosáhla téměř devadesáti procent, neboť z šestadvaceti zástupců jednotlivých tříd se nedostavili pouze tři. Ze strany školy byla samozřejmě jednání přítomna ředitelka školy Mgr. S. Škaloudová a styčný zástupce školy při SRPŠ Mgr. M. Slabý.

Hlavním bodem jednání byla volba nového předsedy SRPŠ, neboť dosavadní předsedkyně pí L. Timková ve své funkci končí, neboť od příštího roku její syn již nebude žákem naší školy, protože odchází z devátého ročníku na střední školu. Přípravný výbor, který byl ustanoven 2. 3. 2017, ve složení pí Timková, pí Škaloudová a p. Slabý, navrhl na uvolněné místo předsedkyně SRPŠ při ZŠ Glowackého pí Hanu Böhmovou, jejíž dvě dcery navštěvují v současné době šestý respektive osmý ročník naší školy. Na výše zmíněném zasedání zástupců SRPŠ dne 6. 4. 2017 byla pí H. Böhmová jednohlasně zvolena předsedkyní SRPŠ naší školy na další volební období.