Všeobecné podmínky

1. Každý žák školy má právo stravovat se ve školní jídelně, pokud závažným způsobem neporušuje režim stravování ve školní jídelně! Při závažném přestupku organizačního režimu školního stravování nebo neplacení stravného může být žák ze stravování vyloučen.

2. Na základě písemné přihlášky ke stravování obdrží žák stravovací čip, pomocí kterého se mu po zaplacení stravného umožní:

  • objednat si předem ze dvou jídelníčkem nabízených jídel
  • odebrat oběd u výdejního pultu podle volby menu

3. Pro vydání oběda je bezpodmínečně nutné mít stravovací kartu nebo čip! Bez stravovací karty nebo čipu nelze oběd vydat! Při ztrátě stravovací karty nebo čipu si musí strávník zakoupit na vlastní náklady (již pouze) nový čip.

4. V případě poškození karty může být karta vedoucí školní jídelny zabavena a vyřazena z dalšího užívání z důvodu ochrany čtecích zařízení.

5. Neodhlásí-li se žák, nebo jeho zákonný zástupce do posledního dne v předešlém měsíci ze stravování, bude nadále považován za strávníka ve ŠJ s povinností finanční úhrady obědů.

6. Odhlášky obědů musí být provedeny každý den ráno do 7.00, a to osobně, telefonicky, emailem, přímo ze stránek školy – internetem nebo oznámením do schránky ŠJ. Neodhlášené obědy propadají.

7. Objedná-li si jedno z nabízených jídel méně než 25 strávníků, toto jídlo se nevaří. Strávník automaticky obdrží druhé z nabízených jídel nebo si může stravu na daný den odhlásit.

8. Nejsou-li obědy odhlášeny, je možné si v první den nemoci žáka vyzvednout jídlo do přinesených nádob do 13,45 – výdej pouze na talíř. (Pro přenášení jídla nelze používat skleněné nádoby!)

9. Platby za stravné musí být realizovány tak, aby byly připsány na účet nejpozději 25. dne předchozího měsíce. V případě pozdější úhrady je nutné dokladovat platbu v kanceláři jídelny  výpisem z účtu či písemným potvrzením. (Netýká se strávníků, kteří platí inkasem).