Výuka informatiky

Výuka informatiky je zaměřena podle ročníků na používání počítačů a moderních technologií.

Žáci 5. tříd mají jednu vyučovací hodinu týdně a učí se základům práce na PC. Ovládání klávesnice, rozdíly mezi SW a HW, jednoduché členění jednotlivých součástí počítače a základy práce s MS Office.

Žáci 6. – 9. tříd mají dvě vyučovací hodiny týdně a učí se pokročilejším způsobem využívat MS Office, znají různé programy na úpravu fotografií a obrázků. Učí se i teoretické základy informatiky a převod čísel do dvojkové soustavy. Orientují se v různých operačních systémech, které používají i ve svých mobilních telefonech. Důraz je kladen na bezpečné využívání internetu a prevenci kyberšikany.

Naše škola využívá moderní cloudový prostor Google určený zdarma pro školy, který umožňuje žákům i učitelům „být stále v obraze“ neboli online. Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Obrovskou výhodou cloud computingu je, že se výrazně snižují nároky na správu zařízení.

On-line úložiště umožňuje  uložení jakéhokoliv multimediálního obsahu. Žáci v reálném čase např. vytvářejí prezentace v rámci malých skupin nebo jednotlivců.  Dalším skvělým cloudovým nástrojem z balíčku Google využívaným ve výuce informatiky je Classroom (virtuální učebna).

Classroom  pomáhá učiteli vytvářet, přiřazovat a sbírat žákovské práce a domácí úkoly bezpapírově. Učitel snadno integruje služby Disk Google a Gmail. Může vytvořit úkoly, poskytnout zpětnou vazbu pro probíhající a dokončenou práci.  Komunikuje se svými žáky přímo, přidává oznámení pro celé třídy – to vše bez použití jediného kusu papíru. Žáci mohou pracovat na úkolech v Google Dokumentech jednotlivě nebo ve skupinách a úkoly upravují několika kliknutími. Když učitel vytváří úkoly, složky jsou automaticky vytvořeny v Disku Google pro každého žáka. Učitel si vybírá, zda žáci sdílí  jeden dokument (jako pokyny projektu), nebo automaticky vytváří kopii pro každého žáka (jako šablony projektu). Může na první pohled zjistit, kdo a z jaké třídy práci dokončil. Žáci mohou snadno vidět termín odevzdání, takže mohou předložit práci včas, viz obrázek.

V  únoru 2017 byla naší škole na jeden měsíc zpřístupněna zdarma licence interaktivního programu Psaní hravě pro všechny žáky s výukou informatiky. Díky tomuto programu mají žáci v současné době možnost zdokonalovat své dovednosti v této oblasti vzdělávání.

Obr. Ukázka z aplikace Classroom