Klub mladých diváků

klub-mladych-divaku

V letošním školním roce se přihlášení zájemci z osmé a deváté třídy zapojí do činnosti Klubu mladých diváků.

KMD je jedinou institucí v ČR, která nabízí žákům druhého stupně divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich vyučujícími. Klub spolupracuje prakticky se všemi pražskými divadly, která mají pravidelný repertoár. Snaží se o pestrost titulů a o vhodnost inscenace pro danou věkovou kategorii.

Členové klubu během roku navštíví 4 divadelní představení v odpoledních či večerních hodinách. Doprovod do divadla a zpět ke škole zajistí paní učitelka Eliška Kavanová, která dětem vždy podá informace k představení a předá vstupenky.

masky