Nabídka kroužků

Kroužek Ročník Den Hodina Vyučující
Pěvecký 1. – 5. pondělí 13:15 – 14:00 H. Mikešová
Basketbal * 4. – 5. úterý 14:45 – 15:30 D. Wünschová
Florbal* 2. – 4. pátek 13:30 – 15:00 Š. Attlová
Keramika * 1. pondělí 13:30 – 15:00 I. Kalinová
Keramika* 1. pondělí 15:00 – 16:30 I. Kalinová
Keramika* 2. úterý 13:30 – 15:00 I. Kalinová
Keramika * 3. – 4. středa 15:00 – 16:30 I. Kalinová
Matematický šikula* 6. – 7. úterý 14:00 – 14:45 I. Gorová
Matematický šikula* 8. středa 14:00 – 14:45 I. Gorová
Sporťáček 1. – 2. čtvrtek 13:45 – 14:30 K. Machalická
Sporťáček 1. – 2. čtvrtek 14:30 – 15:15 L. Klánová
Seminář z matematiky 9. středa 07:00 – 07:45 B.Vančurová
Seminář z matematiky 9. pondělí 14:00 – 14:45 B.Vančurová
Francouzský jazyk 6. – 9. úterý 15:35 – 16:20 P. Hrušková
Vaření 4. středa (obtýden) 13:30 – 15:00 J. Šedová
Včelařský kroužek 4. – 5. čtvrtek 15:30 – 17:30 koordinuje M. Slabý

 * kroužek je již naplněn