Platba kroužků

Cena kroužků: 200,- Kč/ měsíc

Platba kroužků pořádaných ZŠ Glowackého:

 1. pololetí: 600,-Kč (splatnost do 10. 10. 2016)
 2. pololetí: 1000,-Kč (splatnost do 10. 1. 2017)

Číslo bankovního účtu:    2597875/0300

Variabilní symboly jednotlivých kroužků:

 • 200 (pěvecký kroužek)
 • 210 (český jazyk hrou)
 • 211 (basketbal)
 • 212 (míčové hry)
 • 213 (florbal) od ledna 2017
 • 214 (keramika po 13:30)
 • 215 (keramika po 15:00)
 • 216 (keramika út)
 • 217 (keramika st)
 • 218 (matematický šikula)
 • 219 (seminář z matematiky)
 • 220 (francouzský jazyk)
 • 221 (sporťáček)
 • 222 (vaření)

zpráva pro příjemce: jméno dítěte (velmi důležité pro dohledání platby)!!!