Žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka usnadňuje komunikaci mezi školou, žáky a jejich rodiči a poskytuje rodičům spolehlivý a prokazatelný přehled o studiu dítěte.

Pro vstup do elektronické ŽK klikněte na obrázek níže.
v2

Elektronická žákovská knížka obsahuje:
• Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy…), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
• Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
• Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek – lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
• Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
• Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
• Vyučované předměty – seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
• Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
• Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
• Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).