Význam žákovského parlamentu

 Co je žákovský parlament ?

 • Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy
 • Je složen ze zástupců 3. – 9. tříd
 • Zástupce do žák. parlamentu si volí každá třída sama a zvolí též náhradníka v případě nepřítomnosti zástupce.
 • Žák. parlament se schází pravidelně 1x měsíčně s paní ředitelkou.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků ale i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn na webových stránkách školy.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení šatních skříněk, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat