Zřízení přípravné třídy

Ve školním roce 2013/2014 zřídí naše škola přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou.
Přípravná třída je součástí školy základní, je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Maximální počet je 15 žáků. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
V žádosti o přijetí uveďte osobní údaje dítěte (datum narození, bydliště, školka, kam dochází a škola, kde byl u zápisu) a jméno zákonného zástupce a spojení.
Tuto žádost předejte vedení školy.

M. Koranda – ředitel ZŠ

Prijeti-do-pripravne-tridy

Kriteria pro přijímání dětí do přípravné třídy

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.